Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

isnotcominghome
17:19
1815 8ebc 390
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo viaszydera szydera
isnotcominghome
17:18
5411 03ee 390
Reposted fromMatalisman Matalisman
16:23
8427 5abc 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
isnotcominghome
16:23
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
isnotcominghome
16:22
16:18
16:18
7572 b9fc 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
16:17
6440 7bf7 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
isnotcominghome
16:17
5520 0848 390
Reposted fromkatsiu katsiu
16:16
9770 aa6f 390

kynen:

Bless whoever looked at a picture of two mountains and thought of this.

isnotcominghome
16:16
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

May 01 2017

isnotcominghome
02:17
Reposted frombiru biru viaRedPenny RedPenny
02:15
6755 4b38 390

Now put ya hands up

Reposted frommyry myry viaradaetyki radaetyki
isnotcominghome
01:04
7174 12c6 390
Reposted fromkelu kelu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
isnotcominghome
01:02
3821 c8b1 390
Reposted frompiehus piehus
00:57
3488 2dfc 390

April 30 2017

isnotcominghome
23:15
isnotcominghome
23:15
Reposted fromvolldost volldost viaspecific-humor specific-humor
22:16
3441 fdf2 390

Well, that escalated quickly

Reposted frommyry myry viapiehus piehus
isnotcominghome
05:24
7575 731b 390
Reposted frombeer beer viapmg pmg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl